W ostatnim czasie pojawiły się w różnych katolickich portalach internetowych informacje, iż działalność artystyczna zespołów CETI i TURBO ma charakter satanistyczny. Podobna opinia dotknęła również bezpośrednio (personalnie - z imienia i nazwiska) Grzegorza Kupczyka. Dziękujemy Fanom, którzy - poruszeni zaistniałymi faktami - podali nam linki do portali przekazujących takie wiadomości.

Pojawiające się w różnych katolickich portalach internetowych informacje, że działalność artystyczna zarówno zespołów CETI i TURBO, jak i samego Grzegorza Kupczyka, ma charakter satanistyczny, wymusiły na nas poniższe oświadczenie. Podejmiemy wszelkie kroki - aż do procesów sądowych o obrazę uczuć religijnych czy zniesławienie - jeżeli podobne dyletanckie opinie ignorantów będą pojawiać się na forum publicznym. Nie krytykujemy i nie osądzamy żadnego wyznania, nie nam bowiem przypisane są te "prerogatywy". Jednak w zaistniałej sytuacji zmuszeni jesteśmy do podjęcia stanowczych działań. Mając na względzie dobre imię naszych najbliższych oraz biorąc pod uwagę fakt, iż w 90% społeczeństwa polskiego stanowią katolicy, oświadczamy, że w żaden sposób nie jesteśmy związani z jakimkolwiek kultem (czy jak kto woli - wyznaniem) satanistycznym. Informacje o satanistycznym przesłaniu naszej twórczości świadczą o niekompetencji (by nie powiedzieć - głupocie) szerzących je osób. Co więcej, sugerują - na zasadzie pars pro toto - niski poziom inteligencji społeczeństwa polskiego, czy nawet jego dewotyzm. Niestety, coraz częściej powstają prace "naukowe", dotyczące domniemanego zgubnego wpływu muzyki rockowej i metalowej na rozwijające się umysły i osobowość młodych ludzi, a także związków muzyków z kręgami satanistycznymi. Jesteśmy wstrząśnięci faktem, iż w niektórych z nich wymieniane są nazwy tworzonych przez nas zespołów (również nasze nazwiska), służące jako egzemplifikacje. Zastanawia, w jaki sposób nieweryfikowalne sądy zawarte w takich publikacjach zyskują akceptację recenzentów i aprobatę wydawców. Takie myśli rodzą wątpliwości, co do kompetencji tych pseudo-naukowców i żądnych sensacji dziennikarzy. Obawiamy się, że przyszłość przyniesie kolejne podobne afery, znajdujące rozwiązanie - być może - na sali sądowej. Pierwsze przeprosiny już do nas nadeszły. Każą one wierzyć w czyste intencje nadsyłających je osób, a także dobrze świadczą o ich kulturze. Do niniejszego oświadczenia załączamy pierwsze w historii słowa przeprosin ze strony redaktora naczelnego portalu o profilu katolickim wystosowane do zespołu heavymetalowego. Żywimy nadzieję, że Fani, którzy poczuli się dotknięci propagowanymi w mediach oszczerstwami na nasz temat, zostaną w ten sposób - choć w części - usatysfakcjonowani.

Niżej podpisani muzycy zespołów CETI i TURBO:

Grzegorz Kupczyk
Maria "Marihuana" Wietrzykowska
Bartek Urbaniak
Bartek Sadura
Marcin "Mucek" Krystek
Wojciech Hoffmann
Bogusz Rutkiewicz
Tomasz Krzyżaniak
Dominik Jokiel